GEORGE  ŢARNEA

O mare personalitate din localitatea noastră a fost si este poetul George Ţărnea.

George Ţărnea - poet, ziarist.

         S-a născut la 10 noiembrie 1945, in comuna Şirineasa, judeţul Vâlcea. A urmat liceul la Râmnicu-Vâlcea ,l-a continuat la la Moineşti, apoi din nou la Râmnicu-Vâlcea, pe care l-a absolvit in anul 1964, la Liceul Teoretic Băbeni. A absolvit Facultatea de Filozofie  din Bucureşti.

         Debutul ziaristic are loc la Piteşti in anul 1961, in cotidianul “Secera şi ciocanul”.,

         Abordează o lirica patriotica, aşa cum avea sa afirme criticul literar Nicolae Manolescu : ”George Ţărnea este poet adevărat de la prima lui carte, cu o limba muzicala şi mlădioasa, insa prea lunecătoare, tocmai de aceea, pe eufonia cuvintelor. Acum, pentru întâia oara, el rupe gatul cursivităţii, renunţă la rima şi eliberează ritmul. Sentimentalismul prinde o nota mai joasa, mai grava. Parabola etica şi politica ia locul baladelor sau confesiunilor directe. Poet înnăscut, graţios, spontan, George Ţărnea este, iată, şi unul care se face”.

         Ca ziarist, a simţit chemarea publicului, colaborând la numeroase periodice din ţară cu poezii, cronici, comentarii, interviuri, scenarii etc.

         A  fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, redactor la Televiziunea Romana, comentator la radio, prefatator la diferite cărti, personalitate complexa a culturii romaneşti.

 

DUMITRU VLADUŢ 

         Alta personalitate din comuna Sirineasa este  domnul Dumitru Vlăduţ. S-a născut la 3 martie 1950 in satul Ciorăşti, comuna Sirineasa, judeţul Vâlcea.

         Studii: clasele I-IV la Şcoala generala Ciorăşti; clasele V-VIII Şcoala generala Sirineasa; Liceul Teoretic Băbeni(1965-1969); Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca, secţia romana-franceza (1969 – 1973).

         Locuri de munca: - cercetător ştiinţific la Filiala Timişoara a Academiei Romane (1973-1975); cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Socio-Umane”Titu Maiorescu” al Filialei Timişoara a Academiei Romane-1990-1999).

         - din anul 1999: conferenţiar universitar doctor la Facultate de Drept al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara; secretar ştiinţific (prodecan) al acestei facultăţi.

         TITLU STIINŢIIFIC: Doctor in filologie ( din 4 iulie 1990).

 

ION-LIVIU SARARU

 

         O altă personalitate din localitatea Şirineasa este  domnul  Săraru Ion-Liviu. S-a născut in Râmnicu Vâlcea  la data de 19 decembrie 1955.  Absolvent al Şcolii generale cu clasele I- VIII din comuna Şirineasa în anul 1971; Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu  Râmnicu Vâlcea în anul 1975. Reuşeşte la Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Matematică în vara anului 1975. Urmează  stagiul militar cu termen redus la U.M. 01428 Lugoj în perioada 1975-1976.

Stare civilă: căsătorit, un copil.

Instituţia

 

Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Matematică

 

Perioada: de la (luna, anul)

până la (luna anul)

 

1976 - 1980
Grade obţinute

 

- Cercetător ştiinţific – 1986

 

- Cercetător ştiinţific principal gradul III - 1990

 

Diplome obţinute din specializări

a) În tară:                                                                               - Curs post-universitar: „Fizica atmosferei” – Facultatea de Fizică a Universitatii din Bucureşti( 1986).                                  

– Doua cursuri de pregătire în informatică  Bucureşti ( 1987; 1989).                                                                                           

– Curs pentru iniţiere în CLIOM ( Sistemul informatic de prelucrare complexă a datelor meteorologice) sub egida NOAA NWS SUA, Bucureşti 1995.                                          

– Curs „ Opţiuni de Modelare Macroeconomică a Schimbărilor Climatice, organizat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (U.S.A.I.D.) şi Institutul de Educaţie Internaţionala ( I.I.E.) – Bucureşti 2001.                      

b) în străinătate:                                                                    - Curs de perfecţionare CLICOM, organizat de << METEO France>> - Paris 1997.

 

Titlul ştiinţific : Cercetător ştiinţific principal gradul III.

 

Experienţa profesională:

       Perioada:de la (luna,  anul) până  la ( luna anul) Loc de munca/ funcţia Descriere
Septembrie 1980 – august 1982

Şcoala generală din comuna Cojasca; judeţul Dâmboviţa/ profesor

Profesor matematica clasele V-X
Septembrie 1982 – august 1983 Şcoala generală nr. 160 Bucureşti/ profesor Profesor matematica clasele V-X
Septembrie 1983 – 2005 IMH, INMH,ANM/ meteorolog; cercetător ştiinţific; cercetător ştiinţific principal Lucrează în cadrul  Prognozelor de Lungă Durată primii 2 ani, apoi în cadrul Climatologiei pană în 2005
Aprilie 2005 Director la Centrul de Meteorologic Regional Muntenia din cadrul ANM CNM Muntenia este cea mai mare sucursală a ANM, cu sediul în Bucureşti, cuprinde o suprafaţă de 22.5% dinteritoriul ţării, are în componenta doua servicii meteorologice la Buzău şi Piteşti şi un total de 35 staţii meteorologice.

 

Locul de muncă actual şi funcţia: director executiv Administraţia Naţională de Meteorologie, respectiv Centrul Meteorologic Regional Muntenia.

         Vechime total în munca : 24 ani.

         Alte menţiuni:

a) Doctorand în faza finală a Institutului de Geografie din Bucureşti Titlul tezei:

<<Variabilitatea şi tendinţa de evoluţie a regimului termic al aerului în Romania>>.

b) Peste 20 de comunicări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate.