Cămin cultural 

         Căminul Cultural Şirineasa a luat fiinţa in anul 1947 si a funcţionat in clădirea fostei Bănci Populare. In anul 1967 aceasta clădire a fost demolata iar pe vechiul amplasament s-a construit actuala clădire a Căminului Cultural care a fost data in folosinţa in anul 1969.

 

Dispensar medical uman

         Dispensarul uman a funcţionat la început prin diferite case particulare in centrul localităţii. Actualul dispensar se afla alături de Primăria comunei Şirineasa, in centrul localităţii.

         Toţi cei care au vegheat si veghează la sănătatea sătenilor au dat dovada de competentă, promptitudine si un înalt grad de profesionalism.

 

Monument istoric

         In timpul primului război mondial , din comuna Şirineasa, si-au dat viata un număr de 121 de eroi a căror memorie este eternizata prin monumentul ridicat in anul 1921. Acest monument este construit in curtea Primăriei.

 

Biblioteca

         Biblioteca comunală Sirineasa a luat fiinţa in anul 1959 printr-o donaţie de carte (aproximativ 2000 volume)  de la   biblioteca  raionala  Băbeni,  şi a funcţionat la început pe o perioada scurta de timp in casa particulara si intr-o  clădire care   aparţinea primăriei numita – baia comunală. Ulterior biblioteca a fost mutată in localul Căminului Cultural (1963), unde funcţionează si astăzi.

         Biblioteca comunala Sirineasa este o biblioteca publică de stat care asigură pentru întreaga populaţie a localităţii accesul la colecţiile de publicaţii pe care le deţine. Biblioteca  dispune   de  o  sala de lectura care asigura consultarea documentelor ce nu se împrumuta acasă  (ziare, reviste, enciclopedii, dicţionare etc.).

 

         De la înfiinţarea sa, biblioteca publică a fost permanent raportata la comunitatea ale cărei interese de informare şi documentare le serveşte si pentru care a fost creată. Conştienţi de importanta bibliotecilor, sătenii au primit cu interes înfiinţarea acestor lăcaşuri de cultura. Pentru ridicarea prin cultură a sătenilor si apropierea acestora de valorile culturii româneşti, s-a înfiinţat in localitate biblioteca , şcoala, cămin cultural, dispensar etc.