Atestarea documentara a localităţii

         Prima atestare documentara datează din 8 martie 1615 (7123) printr-un act de vânzare-cumpărare intre Manea logofăt din Şirineasa (vânzător) si Pârvului postelnic din Slăviteşti( cumpărător).

 

"1615(7123), martie 8’’

"Scrişi eu Manea logofăt din Şirineasa

 Al meu Credinciosu zapcisu la mana dumnealui neanii Părvului postelnic din Slăviteşti : să se ştie ca eu de buna voe, de nimene nesilit, am făcut tocmeala cu dumnealui de i-am vândut toata partea mea de ocina noastră  Şirineasa, drept bani gata aspri şaptesprezece mii, să-i fie dumnealui ocina ohabnica si stătătoare in veac.

Si sa se ştie si semnele aceştii ocine pa unde este : din hotarul Horestilor, din lacul cu răchitele, apuca Pesceana in josu muchia pin Secaturi, trage in muche in râpa Chilii, apoi in josu pana in Olanul, apoi trece valea in obârşia Vlădesii in Măgura Rătundei tae Pesceniţa prin obârşia Valasorilor in râpa Aricioii, apuca dealul in susu prin poenile Mitrei, in susu dealul pana in Obarşiia Văii Morilor, trece valea in Furcituri in Chiciora, trece Pesceana drept in deal, in hotar, iar in lacul cu răchiţile, unde sa hotăreşte cu Hroestii.

Şi am vândut din buna voia mea. Şi am pusu martorii: Lapadat logofat din Zatreni şi Stoica logofat din Ciorasti şi Ion Din Cucesti şi popa Ivan din Slavitesti şi Popa Nicola din Şirineasa

Şi am scris eu, cu mana mea, pentru credinţa şi mai josu mi l-am pusu pecetea.

Fu Manea logofăt’’

( Documente privind Istoria României, veacul XVII"

Tara Româneasca, vol.II, Editura Academiei, 1951,p.373)