DOCUMENTAȚIE EMITERE CERTIFICAT DE CLASIFICARE PENTRU STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI/SAU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

An Adobe Acrobat file Proces-verbal de soluționare a contestației depusă de ASOCIAȚIA AGRICOLĂ LUNCAVĂȚ.pdf

An Adobe Acrobat file Proces verbal de constatare a îndeplinirii calității de participant la atribuirea directă.pdf

An Adobe Acrobat file Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Șirineasa, județul Vâlcea prin procedura publică de atribuire directă.pdf

An Adobe Acrobat file Caiet de sarcini izlazuri.docx

 

An Adobe Acrobat file P.H. nr.6 aprobarea documentației de atribuire directă și evaluare, prevăzută in anexele 1-8 care fac parte integranta din prezenta hotărâre pentru închirierea pajiștilor aflate în propietate.pdf

An Adobe Acrobat file FORMULAR DE INSCRIERE IN REGISTRUL DE EVIDENTA A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE.pdf

An Adobe Acrobat file Anunt înscriere SIA fose septice sau bazine vidanjabile.pdf


Transparență decizională


Programul national de dezvoltare rurala - Masuri de mediu si clima 2021

 

CAMPANIA NAȚIONALĂ „INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ ÎN LUME!”