Relief:

         Comuna Şirineasa este aşezată în zona Podişului Getic, acest podiş fiind tăiat de dealuri alungite, cu spinări domoale. Dealul Ciorăsti - Şirineasa se prezintă ca o culme transversală, lunga de 7 Km, abrupt in partea de sud, cu panta lină către nord. Cota cea mai înaltă o formează dealul ’’Hurca’’, atingând o înălţime de 445 m.

         Cele doua maluri ale Luncavăţului se prezintă ca o câmpie pe o adâncime de 1 km., iar spre sud terenul se prezintă în sisteme de dealuri cu culmi longitudinale în direcţia nord. Sunt culmi lungi, cu protuberanţe laterale, născute din eroziunea culmilor, de câtre pâraiele care captează apa de ploaie şi din izvoare scurgându-se sub forma de torente puternice. Înălţimea lor este uniforma şi se menţine, cu excepţia a două cote, la înălţimea de 450 m. deasupra nivelului mării. Amintim culmile : Brătăşeanca, Dealul Morilor, Culmea lui Ismană, Ruginosu, Stupina si Dealul Glămanului. Aceste culmi sunt paralele intre ele si perpendiculare pe albia râului Luncavăţ. Printre ele se deschid vai largi care in timpul verii seaca, ori au un debit mic de apa. Acestea sunt : Valea Alunişului, Valea Morilor, Valea Şirinesii, Valea Stupinei, Valea Harasei si au direcţia de scurgere către Nord.

 

 

Ape

         Comuna Şirineasa este străbătuta de râul Luncavăţ, care izvorăşte din Munţii Vaideenilor şi anume munţii Căpăţânii. Curge de la nord către sud pana la comuna Vaideeni iar de aici se îndreaptă către sud-vest şi se varsă in râul Olt in comuna Ioneşti. Cursul sau are o întindere de 60 km. , şi o viteza de 3m/s, lăţimea de 5 m si adâncimea in medie de 0.35 -0.40m.  Acest râu traversează comunele: Vaideeni, Măldăreşti, Oteşani, Popeşti şi Şirineasa.

         Singurul afluent al Luncavăţului este Firişba, ce vine dinspre nord-vest şi curge către sud-est.

         Normal are un debit mic de apa, dar când ploua acumulează  atâta apa încât devine periculos, producând deplasări ale maselor de teren in anumite locuri. In anul 2005 datorita cantităţilor mari de ploi căzute in noaptea de 16-17 august( circa 125l/m2 in 20-30 minute), râul Luncavăţ a ros in jurul unui picior de la podul care leagă localităţile Pesceana, Creţeni, Scundu, Glăvile cu Şirineasa, producând deplasarea podului pe verticala cu circa 50-60 cm.

 

Vegetaţia si fauna

         Comuna Şirineasa se încadrează in zona forestiera, cea mai mare parte din pădure o ocupa zona fagului, gorunului si stejarului.

         Pădurea acoperă o suprafaţa de 2746 ha, din care 180 ha in proprietatea locuitorilor, cea ce reprezintă 2/3 din terenul comunei constituind o bogăţie însemnata. Varietatea de fag este „Fagus silvatica”.Deoarece fagul înfrunzeşte mai târziu este natural sa vedem pana la aceasta data si chiar mai târziu diferite plante ierboase prin păduri care durează pana in luna august. In luminişuri sau ochiuri de pădure, vegetaţia creste mai intens.

         Prin pădurile comunei Şirineasa isi duc viata o mulţime de animale mamifere, nemamifere,  pasări si insecte.

         Daca odată in hăţişul pădurii, lupul  era stăpân, astăzi acest animal a devenit de neîntâlnit, inexistent. Azi pe dealurile noastre trăiesc diferite specii ca: vulpea, viezurii (bursucii), iepuri, căprioare, mistreţi etc. Alături de aceste specii trăiesc numeroase rozătoare dintre care cele mai întâlnite sunt veveriţele si şoarecii de câmp.

         In apele Luncavatului întâlnim specii de peşti ca: cleanul ( leucisus cephalus), nisipariţa ( cobitis remanica), mreana ( barbus barbus). Aceşti peşti au o răspândire mare urcând si in zona lipanului.

         Dintre pasări întâlnim: mierla, ghionoaia, gaiţa, vrabia, coţofana, cinteza, scatiul, presura, sticletele, piţigoiul etc. Primăvara ne mai duce , cucul cel neastâmpărat, pupăza, ciocârlia, rândunica, privighetoarea, si turtureaua.

 

         Prin fanete si prin umezeala izvoarelor, abunda milioane de insecte, licurici care dau un aspect feeric pădurii si minunatelor nopţi de vara. Specii de reptile, amfibii si moluste care-si duc viata in apa si in apropierea ei.