Scolile din localitatea noastra

         In comuna Şirineasa, şcoala datează de la 1855, clădirea scolii fiind la început proprietatea comunei, deci scoală nu a funcţionat ca in alte locuri in case particulare sau biserici.

 

         Scoală de la Şirineasa a fost reconstituita in anul 1976-1977 la Muzeul satului Bujoreni. Reprezintă o construcţie specifica satelor romaneşti de la sud şi răsărit de Carpaţi cu doua săli de clasa, hol şi cancelarie. A fost conceputa de arhitecţi in timpul Ministeriatului Spiru Haret.

         In satul Ciorăşti in anul 1903 se construieşte  o scoală cu un singur post, astăzi in localul acestei scoli funcţionând grădiniţa. Tot in acest sat in anul 1963 s-a construit un local de scoală cu doua săli de clasa (clasele I-IV) spaţioase si luminoase. romaneşti de la sud şi răsărit de Carpaţi cu doua săli de clasa, hol şi cancelarie. A fost conceputa de arhitecţi in timpul Ministeriatului Spiru Haret.

 

 

         In satul Slăviteşti  in anul 1947  a luat fiinţa Şcoala Primară care a funcţionat in casa particulara la familia Pătularu care a profesat ca învăţător, împreuna cu Suslaru Vasile învăţător de origine  basarabean.

 

         Tot in acest sat in anul 1952, s-a construit o şcoala  cu o singura sala de clasa, pentru clasele I-IV. In anul 1978 la aceasta şcoala s-au mai construit inca doua Săli de clasa in cadrul cărora funcţionează si grădiniţa pentru preşcolari.

 

 

         In satul Şirineasa  şcoală a luat fiinţa in anul 1850-1855, învăţător la vremea aceea fiind Constantin Miulescu. Acest model de şcoală se găseşte reconstituit la Muzeul Satului de la Bujoreni - Rm. Vâlcea.

         In prezent in satul Şirineasa funcţionează doua localuri de şcoala. Primul local a fost clădit in anul 1957, având in componenta doua săli de clasa si o cancelarie. Aceasta şcoală a fost prelungita cu un al doilea corp in anul 1966, compus din incă doua săli de clasa.

 

 

         A doua şcoală din satul Sirineasa a fost construita in anul 1969 alcătuita din cinci săli de clasa, o cancelarie si o biblioteca.

 

 

Educaţie :

Număr de unităţi şcolare – 5 din care :

- 3 grădiniţe cu 5 săli de clasa.

- 3 scoli cu 11 săli de clasa.