1.  Comuna Şirineasa are 5(cinci) sate componente :

- satul Şirineasa;

- satul Ciorăşti;

- satul Slăviteşti;

- satul Valea Alunişului

- satul Aricioaia.

 

2.  Populaţia comunei este de 2617 locuitori