In mijlocul satului Şirineasa exista o biserica care a fost ridicata în anul 1937 de către enoriaşi. Terminata în anul 1953, s-a sfinţit cu hramul’’Sf. Ierarh Nicolae’’, preot paroh la vremea aceea fiind Ghe. D. Popescu, iar preot deservent C. Andreescu.

        Aceasta biserica a fost pictata de către V. Dumitrescu Strejeşti şi are trei turle de cea mai mare frumuseţe arhitectonica, in contrast cu casele din jurul ei.

 

        In anul 1998-1999 biserica a fost renovata de către preotul Gheorghe Gh. Popescu şi enoriaşii acestei biserici.

         În apropiere de aceasta biserica, pe o alee cam de 150 m in capul căreia se zăreşte o bisericuţa mică, care a fost lăcaşul de închinăciune vechi, si a cultivat din moşi strămoşi sentimentul religios. Deşi mica, din lemn, prin aşezarea-i pitoreasca, prin tăcerea ce domneşte in jurul ei, face ca sufletele credincioase sa-şi găsească liniştea trebuitoare. Aceasta biserică a fost inaltata prin truda enoriaşilor intre anii 1883-1887, în locul fostei biserici a lui Constantin Brâncoveanu, care se afla în ruina la vremea aceea. Aici găsim in interior o tâmpla veche cu caracter Brâncovenesc datând din vremea acestuia. Biserica este uşor întreţinuta, având o temelie din cărămida şi acoperiş din sita din anul 1919, prezintă unele slăbiciuni ca orice locuinţa lumeasca ajunsa la bătrâneţe.

         Cum intri în satul Ciorăşti, sat de moşneni, privirea iţi este lovita de doua turle mari, ce strălucesc în lumina soarelui. Sunt turlele bisericii din acest sat.

         Aşezată in mijlocul satului, pe un teren mai ridicat, lasă impresia unui însemnat monument. Construita din cărămida, cu temelie de piatra si ciment, pardoseala de mozaic şi prezentând multa soliditate, biserica aceasta este opera arhitectului Ghica.

 

         E clădita in anul 1928 şi sfinţita cu hramul ,,Cuvioasa Paraschiva’’

         Biserica de la graniţa dintre localităţile Băbeni si Şirineasa a aparţinut de satul Slăviteşti. Aceasta biserica a fost clădita in anul 1751(7259) in timpul domnitorului Ion Grigore Veovod, fiind ctitorie boiereasca. De aceasta biserică nu se mai îngrijeşte nimeni ajungând intr-un stadiu avansat de degradare, in anul 2001 a fost acoperită pentru conservare deoarece nu existau fonduri necesare reparaţiei acestui monument. In timp a aparţinut  atât de comuna Şirineasa cât si de comuna Băbeni in funcţie de arondările teritoriale efectuate intre cele doua localităţi.